JAIME ZOBEL
Flowers at Greenbelt 3 Tunnel
Makati, Philippines
2008

Installed at the Greenbelt tunnel. With text written by the Filipinas Heritage Library.

Text in Tagalog: " Namumulaklak ng mga umaga ang pinakamadidilim na gabi."